Kenner City Council Meeting Agendas 

May 24, 2019
May 24, 2019 Supplemental Agenda
May 24, 2019 Agenda
May 9, 2019
April 26, 2019
April 11, 2019
March 29, 2019
March 14, 2019
February 22, 2019
February 7, 2019
January 18, 2019
January 3, 2019
December 21, 2018
December 6, 2018
November 16, 2018
November 1, 2018
October 19, 2018
October 4, 2018
September 20, 2018
September 6, 2018
August 23, 2018
August 9, 2018
July 26, 2018
July 12, 2018
June 21, 2018
June 7, 2018
May 17, 2018
May 3, 2018
April 19, 2018
April 5, 2018
March 22, 2018
March 8, 2018
February 22, 2018
February 8, 2018
January 25, 2018
January 11, 2018
December 21, 2017
December 7, 2017
November 16, 2017
November 2, 2017
October 30, 2017 Special Session
October 19, 2017
October 5, 2017
September 21, 2017
September 7, 2017
August 17, 2017
August 3, 2017
July 20, 2017
July 6, 2017
June 15, 2017
June 5, 2017 Special Session
June 1, 2017
UDC Committee Public Notice
TNC Committee Public Notice
May 18, 2017
May 4, 2017
April 20, 2017
04/19/2017 TNC Committee Agenda
April 6, 2017
TNC Committee Public Notice
March 23, 2017
March 9, 2017
February 16, 2017
February 2, 2017
January 19, 2017
January 5, 2017
December 15, 2016
December 1, 2016
November 17, 2016
November 3, 2016
October 20, 2016
Ocotber 6, 2016
September 15, 2016
September 1, 2016
August 18, 2016
August 4, 2016
July 21, 2016
July 7, 2016
June 16, 2016
June 2, 2016
May 19, 2016
May 5, 2016
April 21, 2016
April 7, 2016
March 17, 2016
March 3, 2016
February 18, 2016
February 4, 2016
January 21, 2016
January 7, 2016
December 17, 2015
December 3, 2015
November 19, 2015
November 5, 2015
October 15, 2015
October 1, 2015
September 17, 2015
September 3, 2015
August 20, 2015
August 6, 2015
July 23, 2015
July 9, 2015
July 2, 2015 Agenda (Special Session)
June 18, 2015
June 4, 2015
May 21, 2015
May 7, 2015
April 23, 2015
April 9, 2015
March 19, 2015
March 5, 2015
February 19, 2015
February 5, 2015
January 22, 2015
January 8, 2015
December 18, 2014
December 4, 2014
November 20, 2014
November 6, 2014
October 16, 2014
October 2, 2014
September 18, 2014
September 4, 2014
August 21. 2014
August 7, 2014
July 24, 2014
July 10, 2014
June 19, 2014
June 5, 2014
May 15, 2014
May 1, 2014
April 17, 2014
April 3, 2014
March 20, 2014
March 6, 2014
February 20,2014
February 6, 2014
January 23, 2014
January 9, 2014
December 19, 2013
December 5, 2013
November 21, 2013
November 7, 2013
October 17, 2013
October 3, 2013
September 19, 2013
September 5, 2013
August 15, 2013
August 1, 2013
July 18, 2013
July 11, 2013
June 20, 2013
June 6, 2013
May 16, 2013
May 2, 2013
April 18, 2013
April 4, 2013
March 21, 2013
March 7, 2013
February21, 2013
February 7, 2013
January 17, 2013
January 3, 2013